Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Rada Miejska Otyń podjęła uchwałę, która pomoże przedsiębiorcom

 • 08-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejskim w Otyniu obyła się dziś nadzwyczajna sesja, podczas której radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu przez epidemię
 
Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jest to pomoc przygotowana w ramach programu pomocowego dla przedsiębiorców z terenu Gminy Otyń.
 
W obu przypadkach decyzje będą wydawane na pisemny wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o zakresie wykonywanej działalności oraz wielkości uzyskanych przychodów, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz inne dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej. Wzory zarówno wniosku jak i załączników można pobrać w zakładce Wnioski o ulgi
 
W myśl przegłosowanej uchwały pogorszenie płynności finansowej rozumiane jest jako zmniejszenie przychodów przedsiębiorcy w marcu 2020 o nie mniej niż 25 proc. w stosunku do lutego 2020.
 
- Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w myśl przyjętych kryteriów, natomiast będziemy robić wszystko, żeby pomóc jak największej grupie osób w naszej gminie, bo sytuacja jest wyjątkowa – mówiła na sesji Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.

Przetarg na ul. Żeromskiego i Rejtana

 • 07-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego zgodne z prawem są jawne i ogłoszone odpowiednio wcześniej internetowe transmisje z otwarcia ofert, które następują bezpośrednio po upływie terminu ich składania.
 
Z możliwości tej skorzystano w Urzędzie Miejskim w Otyniu, gdzie dziś odbył się transmitowany w internecie przetarg na wykonawcę zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Otyń”.
 
- Mimo epidemii staramy się, żeby rozwój gminy nie wyhamowywał i cały czas pracujemy na rzecz mieszkańców. W wyznaczonym terminie wpłynęło do nas pięć ofert, natomiast warunkiem wykonania inwestycji jest otrzymanie dofinansowania z programu Funduszu Dróg Samorządowych, na którego wyniki czekamy – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
Trzy złożone w przetargu oferty przekroczyły kwotę 7 mln zł. Jedna wynosiła prawie 6,5 mln zł, a najniższa, którą złożyła firma Infrakom z Kościana, wyniosła 5,5 mln zł.
 
Planowana inwestycja obejmuje w swoim zakresie rozbudowę ul. Żeromskiego i Rejtana na całym ich przebiegu, a dodatkowo budowę prawie 50 metrów ul. Słonecznej. Łącznie przewiduje się rozbudowę i budowę dróg wraz z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem o długości ok. 995 m. Przy ul. Rejtana i Żeromskiego będą wykonane nowe miejsca parkingowo, a skrzyżowanie trzech ulic będzie miało formę ronda.
 
Wybrany wykonawca w pierwszej kolejności będzie miał za zadanie przygotować pełną dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę, a następnie przystąpi do realizacji. Termin wykonania dokumentacji to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, a wykonanie robót budowlanych ma potrwać maksymalnie do końca 2021 roku.

Prosimy o podanie stanów licznika

Szanowni Państwo, w związku z trwającą sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa i ogłoszonym stanem epidemii informujemy, że inkasent dokonał odczytów liczników wodomierzy tylko na terenie miejscowości OTYŃ i MODRZYCA.
 
Odbiorców wody z POZOSTAŁYCH MIEJSCOWOŚCI prosimy o podawanie stanu licznika telefonicznie na nr 68 355 94 04 (inkasent nie będzie dokonywał odczytów).
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość w kontekście sytuacji wywołanej epidemią

Związek Międzygminny Eko-Przyszłość informuje, że w związku z sytuacją dot. koronawirusa i zamknięciem bądź znacznym ograniczeniem działalności podmiotów - w przypadku konieczności zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. zmniejszenia pojemności pojemników bądź wyzerowania opłaty za odpady komunalne) w związku z niewytwarzaniem odpadów na nieruchomości, należy składać nowe deklaracje na początku miesiąca, by zmiany były wprowadzone w danym miesiącu.
Więcej informacji na stronie internetowej związku:
http://eko-przyszlosc.pl/informacja-dot-koronawirusa/

Otyński rycerz ozdobi nasze klucze

 • 28-03-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Praca Franciszka Kościelnego, która okazała się najlepszą propozycją w szkolnym konkursie na m.in. maskotkę Gminy Otyń, niebawem ozdobi pęki naszych kluczy
 
O rozstrzygnięciach konkursu plastycznego, który co roku odbywa się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu, pisaliśmy na początku marca. W kategorii „Maskotka Gminy Otyń” zarówno pierwsze, jak i drugie miejsce zajął Franciszek Kościelny. Szczególnie zwycięski projekt przedstawiający figurkę otyńskiego rycerza zachwycił komisję konkursową i stał się inspiracją do opracowania atrakcyjnego gadżetu naszej Gminy.
 
- Franek zgłosił na konkurs świetnie zaprojektowaną figurkę, której potencjał na dalsze wykorzystanie narzucał się wręcz sam. W pierwszej kolejności postanowiliśmy zamówić odzwierciedlające wizerunek rycerza breloki do kluczy – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska. – A to pewnie nie koniec, bo w przyszłości chcielibyśmy otyńskiego rycerza ożywić w jeszcze innych formach – zapowiada Pani Burmistrz.

Rowerem z Nowej Soli przez Niedoradz aż do Zatonia? Tak! To będzie możliwe!

 • 27-03-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Rada Miejska Otyń pozytywnie przegłosowała porozumienie Gminy Otyń z partnerskimi samorządami, które chcą powiększenia ścieżki z projektu „Kolej na rower”. Na jedno z pierwszych związanych z tym zadań przekazaliśmy Powiatowi Nowosolskiemu 60 tys. zł
 
Gmina Otyń, Gmina Nowa Sól Miasto, Miasto Zielona Góra i Powiat Nowosolski – to lista partnerów deklarujących współdziałanie na rzecz realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra”, które ma uzupełnić projekt „Kolej na rower”, w ramach którego powstało ok. 50 km ścieżki rowerowej na dawnej linii kolejowej Wolsztyn – Żagań nr 371.
 
Wczoraj, tj. w czwartek 26 marca, współdziałanie to zostało potwierdzone oficjalnie pozytywnym głosowaniem Rady Miejskiej Otyń.
 
- Już dzięki budowie ścieżki ze Stypułowa do Sławocina znacznie uaktywnił się ruch rowerowy. Nie chcemy na tym poprzestać i idziemy w kierunku kolejnych niskoemisyjnych rozwiązań komunikacyjnych w naszym subregionie. To odpowiedź na potrzeby społeczne i ważny element sieci komunikacyjnej, która musi być ekologiczną alternatywą dla ruchu samochodowego – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
- Dokładnie to samo wyzwanie obowiązuje w tworzonym Zielonogórsko-Nowosolskim Miejskim Obszarze i stąd inicjatywa budowy ponad 11 kilometrów ścieżki rowerowej, która połączy Otyń z Niedoradzem, a następnie Niedoradz z Zieloną Górą na wysokości Zatonia – zapowiada Pani Burmistrz. – W ten sposób nastąpi połączenie dwóch ważnych w regionie systemów komunikacyjnych – ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 200 kilometrów – dodaje B. Wróblewska.
 
Pierwszym niezbędnym dla tego kierunku krokiem jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanego odcinka trasy, bez czego nie będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Z tą myślą Rada Miejska Otyń przegłosowała w czwartek również uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego.
 
- Jest to dotacja celowa w wysokości 60 tys. zł, która pomoże w opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowego odcinka ścieżki. A to z kolei pozwoli dookreślić zakres robót i ich dokładną wycenę – mówi Burmistrz Otynia.

Otyń rekomenduje wpisanie nowosolskiego szpitala do Strategii Województwa Lubuskiego

 • 27-03-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Rada Miejska Otyń przyjęła uchwałę w sprawie zmian do projektu Strategii Województwa Lubuskiego 2030 i zarekomendowała uwzględnienie w tych planach szpitala w Nowej Soli
 
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030 przyjęto w grudniu poprzedniego roku. Do końca stycznia tego roku można było składać związane ze Strategią opinie i uwagi, z czego skorzystał Powiat Nowosolski.
 
Wniosek Zarządu Powiatu dotyczył uzupełnienia dokumentu o Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ale Zarząd Województwa wniosek ten odrzucił.
 
Teraz solidarność z Powiatem i swoje poparcie dla takiej zmiany w Strategii wyraziła Rada Miejska Otyń, która obradowała w czwartek 26 marca.
 
- Wnioskujemy o wpisanie do Strategii Województwa Lubuskiego 2030 zapisu dotyczącego czołowego znaczenia dla opieki zdrowotnej w naszym województwie szpitala w Nowej Soli, który jest jedną z trzech dużych i referencyjnych jednostek w Lubuskiem. Nie przez przypadek Ministerstwo Zdrowia traktuje WS SP ZOZ jako jedne z filarów opieki zdrowotnej w regionie – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
Przypomnijmy, że nowosolska lecznica pod względem liczby oddziałów ustępuje tylko Wojewódzkiemu Szpitalowi Klinicznemu w Zielonej Górze. To w Nowej Soli są jedyne w województwie lubuskim oddziały reumatologii, endokrynologii i neurologii dziecięcej i jeden z dwóch oddziałów chirurgii naczyniowej. Tylko tu jest też oddział chirurgii plastycznej i oparzeń, który obsługuje całą Zachodnią Polskę jako jeden z siedmiu ośrodków oparzeniowych i jeden z 16  oddziałów chirurgii plastycznej w kraju.
 
Wysokiej jakości usługi medyczne w szpitalu w Nowej Soli świadczą oddziały, jak np. kardiologiczny, ginekologiczno-położniczy, urologiczny, rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ogólnoustrojowej. To WS SP ZOZO w Nowej Soli posiada najwyższy wśród szpitali III poziom w województwie wskaźnika hospitalizacji pacjentów spoza województwa. 

Urząd Miejski w Otyniu dzieli się z nowosolskim szpitalem!

 • 23-03-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Przedsiębiorstwo Pol-Ferm z Niedoradza przekazało Urzędowi Miejskiemu 500 maseczek ochronnych, które są w obliczu epidemii koronawirusa jednym z najbardziej pożądanych obecnie towarów.
 
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska zdecydowała, że 300 z nich przekaże dalej nowosolskiemu szpitalowi.
- Dziękujemy firmie za taką pomoc w imieniu swoim, ale i Dyrektor nowosolskiego szpitala Bożeny Osińskiej, która przyjęła informację bardzo pozytywnie, bo każda ilość maseczek jest im teraz potrzebna – mówi Pani Burmistrz.

 
Pozostałe maseczki trafią m.in. do pracowników naszych instytucji - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Opieki dla seniorów.
 

W Niedoradzu inwentaryzują trzodę chlewną

W związku z wykryciem ogniska afrykańskiego pomoru świń – ASF na fermie w Niedoradzu, w miejscowości tej trwa prowadzona pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii inwentaryzacja trzody chlewnej.
 
Prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość, pomoc w sprawnym liczeniu zwierząt i podawanie informacji, które zbierane są przez weterynarzy.
 
Jednocześnie prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa (dystansu), które wymagane są w czasie trwającej epidemii koronawirusa.  
 
 
 

Są pieniądze na wieżę widokową w Bobrownikach!

 • 27-03-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na projekt „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”, którego jednym z elementów jest budowa wieży widokowej niedaleko Bobrownik i zagospodarowanie terenu wokół przystani
 
Partnerami projektu „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” są: Gmina Otyń, Gmina Siedlisko, Gmina Wiejska Nowa Sól, a liderem zadania jest Miasto Nowa Sól. Inwestycja decyzją Zarządu Województwa otrzymała właśnie dofinansowanie na poziomie 5,84 miliona złotych. Z tej kwoty ponad 2,5 mln zł ma pokryć koszt zadań inwestycyjnych w Gminie Otyń, które kosztować będą ponad 3 mln zł.
 
- Cieszymy się, że po wybudowaniu przystani rzecznej teren wokół niej zostanie zagospodarowany, a przede wszystkim, że na szczycie Białej Góry stanie wieża widokowa, z której będzie można zobaczyć niezwykle daleko sięgający krajobraz – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
- Dziękuję za wzięcie na siebie roli lidera zadania Prezydentowi Nowej Soli Jackowi Milewskiemu, za przychylność Pani Marszałek Elżbiecie Polak i Panu Marszałkowi Marcinowi Jabłońskiemu, ale też Radnej Wojewódzkiej Beacie Kulczyckiej i byłemu mieszkańcowi Bobrownik – Senatorowi Władysławowi Komarnickiemu, którzy przyczynili się do powodzenia tego zadania – wymienia Pani Burmistrz.
 
Wieża na terenie Rezerwatu Bukowa Góra będzie się znajdować w bliskiej odległości od zniszczonego poniemieckiego bunkra. Drewniana konstrukcja będzie miała 30 metrów wysokości, a taras widokowy znajdzie się na wysokości 25 metrów.
Teren znajdujący się bezpośrednio przy przystani rzecznej zyska rekreacyjne zaplecze i zostanie wyposażony w elementy małej architektury. Będą to m.in. dwie wiaty, miejsce na ognisko z siedziskami, stojaki na rowery, tablica informacyjna i stoły z siedziskami z bali. Wytoczona będzie utwardzona trasa pieszo-rowerowa, która połączy to miejsce z wykonanym w formie schodów z barierką wejściem na Białą Górę i wieżę widokową. Całość będzie miała silne walory edukacji przyrodniczej. 40 miejsc postojowych powstanie za wałem obok przepompowni.
 
1 2 3 4 5 6 ... 10
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Powszechny Spis Rolny