Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Zarządzenie Burmistrza Otynia

V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

 • 28-01-2019
 • Autor: Robert Kutryn
 • drukuj
Recykling jest niezbędny!
 
Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!
Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów - Liga Elektrorecyklingu.  Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach!  Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.
W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody - przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne. Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie WWW.chlorofil.com.pl
Przystępując do konkursu dowiesz się, dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu i dlaczego coraz więcej przedmiotów projektuje się w  tzw. cyklu zamkniętym.
Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów codziennego użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa domowego odpowiada za 50% emisji CO2. Umiejętne postępowanie z odpadami  dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne wyzwanie współczesnego świata. Już dzisiaj każdy Europejczyk wytwarza dziennie 1,3 kg odpadów dziennie, co stanowi 500 kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm).
Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców i nie ma odbioru śmieci. Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w jednym i tym samym miejscu, to po roku zbierania, mielibyśmy wysypisko śmieci o powierzchni prawie 1ha. Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są nie tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi.
Często potrzebna jest specjalistyczna wiedza jak je posegregować w bezpieczny sposób. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź i metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm.  Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i skierowane do określonych centrów przetwarzania. W zależności od ich charakteru, zostaną one zdemontowane ręcznie w celu oczyszczenia, po czym wysłane do odpowiednich zakładów przetwórczych. Metale żelazne można ponownie wykorzystać w hutnictwie żelaza i stali, a metalenieżelazne: miedź, cynk, aluminium do wytwarzania elementów elektronicznych lub kabli. Niektóre tworzywa sztuczne trafią do zakładów, gdzie będą ponownie formowane lub wytłaczane w nowe formy użytkowe, niestety nie wszystkie tworzywa do tego się nadają. Bardzo groźne są polibromowane difenyloetery (PBDE). Te substancje zawarte są w tych samych elementach elektronicznych, w których znajdują się cenne metale takie jak złoto, srebro czy platyna. To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów używanych m. in. do opóźniania zapłonu tworzyw sztucznych. Uwolnione podczas nielegalnego demontażu odpadów elektroodpadów, mogą powodować nowotwory, uszkodzenia wątroby czy bezpłodność. Są bardzo groźne nie tylko dla osób, które nielegalnie demontują zużyty sprzęt - co jest karane prawem - ale dla całej społeczności ludzi mieszkających w pobliżu.
Pod koniec okresu użytkowania pomyśl o recyklingu zestarzałego przedmiotu i jego opakowania. To bardzo ważny moment w cyklu obiegu zamkniętego. Możesz skorzystać z kilku możliwości selektywnej zbiórki.
Dla ciebie, jako użytkownika najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z urządzenia. Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego?
Odpowiedź: Oczywiście ten etap najbardziej „ciąży” na środowisku naturalnym, w którym wydobywamy surowce, przetwarzamy je produkując przy tym odpady i zużywając ogromne ilości energii elektrycznej. Wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć poprzez umiejętne zaprojektowanie urządzeń w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły nadawały się do recyklingu.
Warszawa, dn. 10.01.2018
 
Kontakt do koordynatora konkursu:
Agnieszka Oleszkiewicz
Fundacja Chlorofil, chlorofil@chlorofil.com.pl,  Tel.kom 608 633 593, WWW.chlorofil.com.pl

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA W KONRADOWIE

 • 25-01-2019
 • Autor: Robert Kutryn
 • drukuj
UWAGA!
ZMIANA TERMINU ZEBRANIA
WIEJSKIEGO W KONRADOWIE
W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
 
 
 

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ OTYŃ
 
Informuję, że  obrady  V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń
kadencji 2018-2023
 
odbędą się w dniu  23  stycznia  2019 roku  o godz. 15 00
 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania  ze  Żłobka  „ Baśniowa Kraina”
w Otyniu.
4. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie  zmiany uchwały Nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie programu współpracy  Gminy Otyń z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2019.
5.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019.
6. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 -2022.
7. Zamknięcie V nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
 
                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej Otyń
 
                                                                                                             /-/ Aneta Smolicz

SZKOLENIE DS. UBOJU ZWIERZĄT

 • 18-01-2019
 • Autor: Robert Kutryn
 • drukuj
UWAGA! WAŻNE!
INFORMACJA
O SZKOLENIU DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH UBOJU
ZWIERZĄT POZA RZEŹNIĄ, NA WŁASNY UŻYTEK
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, pismem z dnia 02 stycznia 2018r.,  przekazał informacje,
iż w związku z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 marca 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób
uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt” 
w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny, osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie
o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii
w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony.
W związku z powyższym osoby, które byłyby zainteresowane takim szkoleniem proszone są o kontakt
z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii (tel. 68 4583858)  lub
z Urzędem Miejskim w Otyniu (68 3559406)

ZEBRANIA WIEJSKIE

Terminy zebrań wiejskich

UWAGA!
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Niedoradzu.
Nowy termin to: 29 stycznia 2019r o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej.
 
Poniżej nowy, poprawiony harmonogram zebrań wiejskich.

IV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

IV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Otyń

 
Serdecznie zapraszam na obrady IV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023
związanej z zakończeniem obchodów odzyskania przez miejscowość Otyń praw miejskich,
która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad IV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Podsumowanie roku wydarzeń i uroczystości związanych z odzyskaniem przez miejscowość Otyń praw miejskich – Wystąpienie Burmistrza Otynia.
 4. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej Otyń.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Umieszczenie pamiątek w kapsule czasu – zamknięcie kapsuły czasu.
 7. Zamknięcie IV Uroczystej Rady Rady Miejskiej Otyń.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
/-/ Aneta Smolicz
 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

III Sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.) 
 
zwołuję III sesję Rady Miejskiej Otyń, która odbędzie się w dniu  20 grudnia  2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4.  Sprawozdanie Burmistrza Otynia  z działań podejmowanych między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Otyń:
 1. przedstawienie projektu budżetu,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń
 5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez  radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
 6. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
 7. dyskusja nad projektem budżetu,
 8. głosowanie wniesionych  propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia,
 9. głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych  przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
 10. głosowanie uchwały.
 8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022:
 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022,
 2. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 3. głosowanie uchwały.
9 . Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na  rok 2018.
10.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy  Otyń na  2018 rok, które nie  wygasają z upływem roku budżetowego.
11.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: określenia formularzy informacji i deklaracji   podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
12.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: Powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 2 lat.
15.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest część powierzchni dachowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otyń.
16.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie  posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019-2023.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Otyń.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miejskiej Otyń.
21. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

NABÓR DO ŻŁOBKA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE NABORU DZIECI DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO „BAŚNIOWA KRAINA” W OTYNIU.

WYDŁUŻENIE NABORU DO PROJEKTU (DZIECI DO ŻŁOBKA)
W związku z tym, że w wyniku naboru do projektu (dzieci do żłobka) zostały jeszcze miejsca serdecznie zapraszamy do składania dokumentów. Jednocześnie informujemy, że wydłużamy nabór do 14.01.2018r. Wyniki całościowe naboru - lista uczestników będzie przekazana po tym terminie.
Szczegóły w poście poniżej.
 
 
 
 
 1. W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków UE Gmina Otyń jest realizatorem projektu pn.:  „Żłobek Publiczny „Baśniowa Kraina” w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i utrzymanie trwałych miejsc pracy”. Pozyskane dofinansowanie pozwala nam przy wypełnianiu założeń projektu finansować w znacznej części wyposażenie i funkcjonowanie obiektu a zatem opiekę dzieci przez okres 24 miesięcy. Początek uruchomienia żłobka planujemy na 1.02.2019r.
 2. W związku z powyższym udostępniamy dokumenty naboru do żłobka. Nabór do żłobka odbywa się na dokumentach (wg projektu unijnego) wymaganych podpisaną umową o dofinansowanie pomiędzy Gminą Otyń a Zarządem Województwa Lubuskiego.
 3. Uczestnikami projektu wg. podpisanej przez Gminę Otyń umowy o dofinansowanie są opiekuni prawni a nie same dzieci. W związku z tym dokumenty opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Żłobek Publiczny „Baśniowa Kraina” w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i utrzymanie trwałych miejsc pracy” wypełnia opiekun prawny podając informacje (dotyczące jego osoby i sytuacji)  w nim wymagane.
 4. Dokumenty należy składać wg wytycznych zawartych w ww. regulaminie.
 5. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Otyń. Przyjęcie uczestnika do projektu (opiekuna prawnego dziecka) a zatem także jego dziecka do żłobka, który nie zamieszkuje na terenie Gminy Otyń będzie rozpatrywane po rozpatrzeniu podań osób zamieszkujących teren Gminy Otyń.
 6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia dodatkowo oprócz dokumentów ujętych w regulaminie projektu Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka.
 7. Dokumenty są udostępnione na stronie www.otyn.pl oraz dostępne w Urzędzie Miejskim w Otyniu w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń w godzinach pracy Urzędu.
 8. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 683559414 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: fundusze@otyn.pl

Załączniki

1 2 3 4 5
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_porady