Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Umowa na największą w historii Otynia inwestycję drogową podpisana

 • 14-05-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejskim w Otyniu, wczoraj, tj. w środę 13 kwietnia, podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Otyń”.
 
Zadanie warte 5,5 mln zł to śmiało można nazywać największą inwestycją drogową w historii naszej Gminy, a jego wykonaniem zajmie się firma Infrakom z Kościana.
 
Planowana inwestycja obejmuje w swoim zakresie rozbudowę ul. Żeromskiego i Rejtana na całym ich przebiegu, a dodatkowo budowę prawie 50 metrów ul. Słonecznej. Łącznie przewiduje się rozbudowę i budowę dróg wraz z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem o długości ok. 995 m. Przy ul. Rejtana i Żeromskiego będą wykonane nowe miejsca parkingowe, a skrzyżowanie trzech ulic będzie miało formę ronda.
 
Wybrany wykonawca w pierwszej kolejności będzie miał za zadanie przygotować pełną dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę, a następnie przystąpi do realizacji. Termin wykonania dokumentacji to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, a wykonanie robót budowlanych ma potrwać maksymalnie do końca 2021 roku.
 
Inwestycja na aktualnym etapie ma przyznane dofinansowanie z Lubuskiego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 300 tys. zł.

Protest mieszkańców Bobrownik

 • 13-05-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Od wtorkowego popołudnia trwa protest mieszkańców Bobrownik, którzy nie godzą się na to, że przez ich miejscowość w ciągu doby przejeżdża kilkanaście tirów, które zwożą materiał do rekultywacji dawnego wysypiska Dozametu. Ulica Wiśniowa została zablokowana przez mieszkańców.
 
Wczoraj do późnych godzin wieczornych i dziś od rana na miejscu była Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
- Droga powstała za pieniądze podatników, którzy o nią dbają. Nie jest to nawierzchnia przystosowana do takiego natężenia ciężkiego transportu. Właściciel firmy wykonującej rekultywację zna alternatywny dojazd przez pola i wielokrotnie po naszych interwencjach deklarował nam, że będzie z niego korzystał. Przez rok nie zrobił jednak nic w tym kierunku, żeby utwardzić drogę gruntową i nadal kieruje swoje tiry przez Bobrowniki – mówi Burmistrz Otynia.

 
- Drugą sprawą są nasze poważne wątpliwości co do tego, czy zwożony na dawne wysypisko materiał sam w sobie nie jest niebezpieczny. Mieszkańcy doskonale pamiętają czasy sprzed około 20 lat, kiedy to szkodliwe odpady wywoził tutaj Dozamet i stąd obawy, które podzielam. Nie wiemy co tak naprawdę jest tutaj zwożone, a jeśli dodatkowo ciężarówki pojawiają się w nocy, to trudno, żeby nie było to podejrzane – kontynuuje B. Wróblewska.
Po interwencji Pani Burmistrz na miejsce przyjechali przedstawiciele powiatu z wicestarostą Waldemarem Wrześniakiem oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na czele z Inspektorem Mirosławem Ganeckim.

 
- Poprosiłam, żeby pobrano do ponownego zbadania zarówno materiał z samochodów, jak i już wcześniej zwieziony. Dodatkowo zatrudnimy niezależne laboratorium, które wykona swoje badania i wówczas będziemy wiedzieć, czy rekultywacja odbywa się zgodnie z literą prawa i decyzjami wydanymi na to działanie przez marszałka województwa. Na dziś naszym zdaniem sytuacja nie jest jasna, stąd nie wykluczam też, że nie złożymy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – mówi Burmistrz Otynia.
 
Jutro, tj. w czwartek 14 maja w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbędzie się spotkanie dotyczące przede wszystkim rozwiązania kwestii alternatywnego dojazdu na teren prowadzonych prac.

Żłobek gotowy na przyjęcie dzieci. Chętnych około 10 rodziców

Żłobek Baśniowa Kraina w Otyniu również został w pełni przygotowany do tego, aby w poniedziałek 11 maja wznowić działalność. Personel placówki także zastosował się do wszystkich warunków jakie w rozporządzeniu dotyczącym działalności w czasie epidemii określił Głównym Inspektor Sanitarny. Placówka ma na wyposażeniu m.in. środki dezynfekcyjne, a do zabawy pozostawione zabawki wykonane z materiałów, które można regularnie odkażać.
 
Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorkę Iwonę Stefaniak na dziś około 10 rodziców wyraziło wolę skorzystania z ponownej możliwości opieki nad ich dziećmi.

Przedszkole gotowe do otwarcia. Rodzice nie deklarują chęci przekazania swoich dzieci

Placówka działająca w strukturach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu została przygotowana i spełnia wszystkie warunki rozporządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego, które upoważniają przedszkole do wznowienia działalności, co nastąpi w poniedziałek 11 maja. Zabezpieczone są m.in. środki ochrony osobistej, a w salach pozostały wyłącznie łatwe w odkażaniu zabawki.
 
Przedszkole od nowego tygodnia będzie gotowe do opieki nad dzieci, natomiast jak poinformował dyrektor Jarosław Suski, w sytuacji wciąż trwającej epidemii na dziś (tj. na dzień 7 maja) żaden z rodziców nie potwierdził, że 11 maja będzie chciał przekazać swoje dziecko pod opiekę placówki.
 
....................................
 
Oddział przedszkolny w Niedoradzu gotowy do otwarcia. Chętnych rodziców brak
 
Kolejna gminna placówka do opieki nad najmłodszymi – oddział przedszkolny w Niedoradzu, również spełnia wszystkie wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i wznowi swoją działalność od poniedziałku 11 maja.
Na dziś żaden z rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki nie wyraził woli skorzystania z możliwości oddania swojego dziecka pod opiekę do oddziału.

Dwie oferty w przetargu na wykonawcę dokumentacji wiaduktu przy Konradowie

 • 28-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Pierwsze podejście do wyłonienia wykonawcy dokumentacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowo budowanej obwodnicy Konradowa wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową (który połączy się z istniejącym wiaduktem nad S3 i drogą prowadzącą w kierunku Ługów) miało miejsce blisko dwa tygodnie temu.
 
Wówczas w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 560 tys. zł, co zdecydowanie przekraczało założoną w budżecie Starostwa Powiatowego kwotę 350 tys. zł. Przetarg unieważniono, a do powtórnej próby jego rozstrzygnięcia doszło wczoraj, tj. w poniedziałek 27 kwietnia.
 
Tym razem złożono 4 oferty, z których dwie mieszczą się w ramach założonego budżetu. Najniższą, na kwotę 342,5 tys. zł złożyła firma FASYS Mosty z Wrocławia, a nieco wyższą, bo w kwocie 349,5 tys. zł przysłało Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego z Zielonej Góry.
 
Jeśli nie pojawią się żadne przeszkody formalne, umowa z przyszłym wykonawcą dokumentacji zostanie niebawem podpisana. Czas na wykonanie dokumentacji projektowej to maksymalnie 55 tygodni.
 
Celem wspólnych działań Gminy Otyń i Powiatu Nowosolskiego jest budowa drugiej części ul. Ogrodowej i połączenie jej poprzez wiadukt z trasą w kierunku Ługów. Po realizacji tej inwestycji w Gminie Otyń czynny zostanie tylko jeden przejazd kolejowy – w Zakęciu. PKP na budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 273 przeznaczy ok. 5,5 mln zł.
 
- Stworzenie obwodnicy Zakęcia i Konradowa odciąży te miejscowości od wysokiego natężenia ruchu samochodowego, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i usprawni połączenie Otynia z Ługami i Czasławiem – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.

Umowa z wykonawcą dróg w Modrzycy podpisana

 • 25-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejski w Otyniu podpisano dziś umowę z wykonawcą ulic: Liliowej, Krótkiej, Różanej, Magnolii i dodatkowo również Tulipanowej w Modrzycy
 
Przypomnijmy, że w przetargu na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, w skład którego wchodzą budowa gminnych ulic: Liliowej, Krótkiej, Różanej i Magnolii, a także przebudowa ulicy Tulipanowej w Modrzycy, ubiegało się pięć firm.
 
Ostatecznie dziś, tj. w piątek 24 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Otyniu Burmistrz Barbara Wróblewska i Skarbnik Krystyna Nadolska podpisały umowę z właścicielem konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego Kambud.
 
Koszt całej inwestycji to 2 mln 296 tys. zł, z czego na cztery z wymienionych ulic (bez Tulipanowej) 1,3 mln zł Gmina Otyń otrzyma w postaci dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Projektowanie prac potrwa najpewniej do jesieni, a na ich wykonanie wyznaczono termin do końca lipca 2021 roku. Wszystkie drogi zyskają utwardzoną nawierzchnię z kostki betonowej, odwodnienie, oświetlenie i chodniki.

Sprzedaż drewna

Burmistrz Otynia zaprasza do składania ofert na sprzedaż drewna pozyskanego podczas wycinki drzew przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”.
 
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Otyniu w terminie do 28 kwietnia 2020 r. w formie tradycyjnej poprzez umieszczenie oferty w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego lub drogą elektroniczną na adres e.bieganska@otyn.pl.
Materiał z wycinki można zobaczyć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w dni robocze od godz. 7.00 do 14.00 do dnia 27 kwietnia. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 68 355 94 14.

 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/
 
(załączona fotografia nie przedstawia oferowanego drewna)

Odrzańscy partnerzy spotkali się w Otyniu

 • 22-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Na zaproszenie Burmistrz Otynia Barbary Wróblewskiej do Urzędu Gminy przyjechali przedstawiciele Miasta Nowa Sól, Gminy Wiejskiej Nowa Sól i Gminy Siedlisko, czyli partnerski skład realizatorów odrzańskiego projektu budowy wieży w Rezerwacie Bukowa Góra i zagospodarowania terenów przy przystaniach rzecznych
 
Na początku wizyty Burmistrz Barbara Wróblewska podziękowała prezydentowi Jackowi Milewskiemu za to, że Miasto Nowa Sól wzięło na siebie rolę lidera projektu „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” oraz Radnej Sejmiku Województwa Beacie Kulczyckiej, która zabiegała o przychylność dla projektu ze strony Zarządu Województwa.
 
Następnie wszyscy zapoznali się z przekazaną przez projektanta informacją dotyczącą aktualizacji kosztorysów i programu funkcjonalno-użytkowego. B. Kulczycka przypomniała, że Zarząd Województwa zamierza dofinansować inwestycję wartą w sumie 7,4 mln zł kwotą 5,8 mln.
 
W kolejnych tygodniach partnerzy będą przygotowywać się do tego, aby Nowa Sól mogła najwcześniej w czerwcu ogłosić przetarg na wykonawcę, który zarówno zaprojektuje, jak i wybuduje wszystkie elementy zadania. Szacuje się, że wykonanie projektów (wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę) potrwa do lata 2021, a budowy do końca 2022 roku.
 
Przypomnijmy, że sercem inwestycji, nie tylko dla Gminy Otyń, będzie wieża widokowa na terenie Rezerwatu Bukowa Góra koło Bobrownik. Konstrukcja będzie miała 30 metrów wysokości, a taras widokowy znajdzie się na wysokości 25 metrów.
 
Z kolei teren znajdujący się przy naszej przystani rzecznej zyska rekreacyjne zaplecze i zostanie wyposażony w elementy małej architektury, jak wiaty, miejsce na ognisko, stojaki na rowery, tablica informacyjna czy stoły. Utwardzona pieszo-rowerowa trasa połączy plac przed przystanią ze schodami prowadzącymi do wieży. Dodatkowo obok przepompowni powstanie 40 miejsc postojowych.

Gmina Otyń zakupiła 5 tys. maseczek ochronnych

 • 14-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska nie czekając na ewentualną decyzję rządu o obowiązku noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, zorganizowała zakup 5 tysięcy sztuk tych bardzo potrzebnych teraz przedmiotów higieny osobistej.
 
- To nie jest czas na długie rozmyślanie, trzeba samemu analizować sytuację i działać prędko, dlatego podobnie jak w sprawie komputerów do zdalnego nauczania także i w kontekście maseczek szybko znaleźliśmy możliwość większego zakupu – mówi Burmistrz mając na myśli wspólne zakupy z KGHM Polska Miedź.
 
- Pakunki z maseczkami są w Urzędzie Miejskim przygotowywane od wczoraj i już od dziś będą trafiać do naszych mieszkańców. W dotarciu z maseczkami pracownikom Urzędu Miejskiego pomogą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Radni, członkowie otyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i opiekunki z przedszkola oraz żłobka – dodaje Barbara Wróblewska.
 
Tymczasem przypominamy, że wczoraj, tj. w czwartek 9 kwietnia rząd zdecydował, że obowiązkowe zasłanianie twarzy w miejscach publicznych wejdzie w życie w czwartek 16 kwietnia.
 

Przetarg na wykonawcę dokumentacji wiaduktu przy Konradowie będzie powtórzony

 • 14-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbył się dziś przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowo budowanej obwodnicy Konradowa wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową, który połączy się z istniejącym wiaduktem nad S3 i drogą prowadzącą w kierunku Ługów.
 
W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Zaproponowana przez firmę Axial Project Bartosz Tomczak kwota 560 tys. zł zdecydowanie przekracza założoną w budżecie starostwa kwotę 350 tys. zł i w związku z tym procedura została unieważniona.
 
Nowy przetarg ogłoszony będzie w tym tygodniu, a otwarcie ofert zaplanowano na piątek 24 kwietnia.
 
Przypomnijmy, że celem wspólnych działań Gminy Otyń i Powiatu Nowosolskiego jest budowa drugiej części ul. Ogrodowej i połączenie jej poprzez wiadukt z trasą w kierunku Ługów. Po realizacji tej inwestycji w Gminie Otyń czynny zostanie tylko jeden przejazd kolejowy – w Zakęciu. PKP już wiosną 2019 roku potwierdziło, że na budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 273 przeznaczy ok. 5,5 mln zł.
 
- Przedłużenie ul. Ogrodowej i wybudowanie wiaduktu stworzy obwodnicę dla Zakęcia i Konradowa, co odciąży obie miejscowości od wysokiego natężenia ruchu samochodowego. Przyświeca nam szczególnie cel wyprowadzenia ruchu samochodów ciężarowych z Zakęcia i Konradowa oraz ułatwienie dojazdu do Otynia mieszkańcom Ługów i Czasławia – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
1 2 3 4 5 6 ... 10
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Powszechny Spis Rolny