Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Burmistrz Barbara Wróblewska powołała zastępcę

 • 21-05-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Wojewoda Lubuski skierował do samorządów wytyczne dotyczące powołania zastępców włodarzy, którzy do tej pory takich osób wyznaczonych nie mieli. Obowiązek ten spełniono dziś (tj. w czwartek 21 maja) w Urzędzie Miejskim w Otyniu.
 
- W związku z tym podjęłam prostą i oczywistą decyzję o powołaniu na mocy zarządzenia swojego zastępcy w osobie Pani Sekretarz Gminy Haliny Malczewskiej – mówiła Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
- Pani Sekretarz cieszy się moim pełnym zaufaniem. Pracujemy razem od 6 lat i wiem, że pod moją nieobecność będzie mnie godnie reprezentować. Dalej będzie Sekretarzem, natomiast musimy być przygotowani na różne okoliczności – podkreślała B. Wróblewska.
 
- Bardzo dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ zaufanie jakim jestem obdarzona, jest dla mnie wielkim zaszczytem. Nie zawiodę – powiedziała Sekretarz Halina Malczewska.
 
- Cieszę się, że mam wokół siebie tak mocny zespół osób, spośród których mogłam wyznaczyć zastępcę. Taki zespół to skarb. Wiem, że mogę na was liczyć, a i tak są momenty, gdy mnie pozytywnie zaskakujecie. Zawsze będę was cenić wysoko i dobrze o was mówić – zwróciła się do pracowników Urzędu Pani Burmistrz.
 
- Dziękuję za dotychczasową profesjonalną współpracę. Zawsze uważałam, że sukces, to dobry zespół. I wy takim zespołem jesteście. Nawet jeśli komuś zdarzy się pomyłka, to jedna osoba pomoże drugiej, bo nie myli się ten, kto nie pracuje. Myślę, że wszyscy nie zawiedziemy zaufania Pani Burmistrz – podsumowała H. Malczewska.

Nie jesteśmy stroną postępowania!

 • 20-05-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejskim w Otyniu wczoraj (tj. 18.05) odbyło kolejne spotkanie, w którym udział wzięli m.in. Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska, Starosta Powiatu Nowosolskiego Iwona Brzozowska i właściciel firmy Rekultywacja Odra Bobrowniki. W dyskusji uczestniczyli też Senator RP Wadim Tyszkiewicz, radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Beata Kulczycka, Jerzy Raczyński, zastępca dyrektora departamentu środowiska w Urzędzie Marszałkowskim oraz Radni z Bobrownik - Robert Kowalewicz i Izabela Flasińska.
 
Przypomnijmy od początku bieg zdarzeń:
 • Urząd Marszałkowski na wniosek firmy Rekultywacja Odra Bobrowniki 9 października 2018 r. wydał zgodę na zamknięcie składowiska i zatwierdził instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bobrownikach wraz z zabezpieczeniem roszczeń w wysokości 18,7 tys. zł.
 • Urząd Miejski w Otyniu 14 stycznia 2019 r. w opinii do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli pisał o wątpliwościach dotyczących właściwego wykonania rekultywacji składowiska. - Rekultywacja jest uzasadniona, jednak od początku istnieją obawy o jej należyte wykonanie – podkreślano. – Wykonawca nie posiada doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu działań. Nie jest w stanie określić trasy dojazdu do składowiska. Największą szkody w nawierzchni dróg powodują przeciążone samochody ciężarowe. Drgania mogą wpływać destrukcyjnie na budynki i być uciążliwe dla mieszkańców. Wykonawca nie zagwarantował żadnego zabezpieczenia finansowego – podawano w piśmie.
 • 15 marca 2019 r. Urząd Miejski w Otyniu podtrzymał swoją opinię w kolejnym piśmie do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.
 • Starostwo Powiatowe w Nowej Soli 4 kwietnia 2019 roku udzieliło firmie Rekultywacja Odra Bobrowniki zezwolenia na przetwarzanie-odzysk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ramach zamknięcie i rekultywacji składowiska odpadów w Bobrownikach.
 • Następnie UM w Otyniu wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o odwołanie decyzji Starostwa Powiatowego z dnia 4 kwietnia 2019 r. SKO podtrzymało decyzję Starostwa. – Burmistrz Otynia nie była stroną przedmiotowego postępowania, dlatego nie mogła skutecznie złożyć odwołania od decyzji – czytamy w uzasadnieniu postanowienia SKO.
 • 31 października 2019 roku UM w Otyniu zwrócił się pisemnie do firmy wykonującej rekultywację i poprosił o wstrzymanie transportu odpadów drogami prowadzącymi przez Otyń i Bobrowniki. W piśmie tym kolejny raz przypomniano firmie przebieg drogi alternatywnej.
 • 12 marca bieżącego roku reagując na skargi mieszkańców zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o regularne kontrole prac prowadzonych przez firmę Rekultywacja Odra Bobrowniki, w tym sprawdzanie, czy rekultywacja odbywa się w sposób właściwy, jak również o informowanie Gminy Otyń o kontrolach i umożliwienie naszym przedstawicielom wzięcie udziału w wizjach terenowych.
 
Uczestnicy wczorajszego spotkania, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, oczekiwali, że inwestor przedstawi swoje zamiary dotyczące utwardzenia drogi dojazdowej przez pola. Tak się jednak nie stało. Jedyna jego propozycja ograniczyła się do deklaracji przejazdu nie więcej niż blisko 20 samochodów ciężarowych na dobę, w dalszym ciągu przez Bobrowniki. Polna droga nie jest brana pod uwagę, bo „to nie jest w moim interesie” – stwierdził. Przyznał też, że jej przebieg wytyczył wyłącznie korzystając z internetowej mapy.
 
- Czy będzie pan partycypował w kosztach napraw naszych dopiero co wyremontowanych dróg? – zapytała szukając innego rozwiązania Burmistrz B. Wróblewska. – Odpowiem pisemnie w ciągu 7 dni – odpowiedział właściciel firmy.
Starosta I. Brzozowska była skłonna wstrzymać się z decyzją o zmianie organizacji ruchu w Bobrownikach jeszcze przez tydzień, o ile firma w tym czasie zaprzestanie dalszych prac. Propozycja nie została przyjęta.
 
Wobec powyższego złożony przez Gminę Otyń do Starostwa Powiatowego wniosek o wprowadzeniu ograniczenia wjazdu do Bobrownik i Otynia pojazdów o masie do 10 ton został po uzgodnieniach z komendantem policji zatwierdzony.
 
Trwa oczekiwanie na wyniki pobranych z ciężarówek i na składowisku w poprzednim tygodniu materiałów. Te powinny być znane maksymalnie za dwa tygodnie. Wiadomo również, że Urząd Marszałkowski wydał kolejną decyzję na prowadzenie prac aż do 2027 roku.
- Dziś, tj. we wtorek 19 maja, złożyłam w Urzędzie Marszałkowskim pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie i wstrzymanie decyzji wydłużającej termin wykonania rekultywacji – mówi B. Wróblewska.
- Zarówno przy decyzjach Starostwa, jak i Marszałka, Gmina Otyń nie jest stroną postępowania, a na dziś to my wraz z mieszkańcami musimy się borykać z problemem – podkreśla Burmistrz Otynia.

Umowa na największą w historii Otynia inwestycję drogową podpisana

 • 14-05-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejskim w Otyniu, wczoraj, tj. w środę 13 kwietnia, podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Otyń”.
 
Zadanie warte 5,5 mln zł to śmiało można nazywać największą inwestycją drogową w historii naszej Gminy, a jego wykonaniem zajmie się firma Infrakom z Kościana.
 
Planowana inwestycja obejmuje w swoim zakresie rozbudowę ul. Żeromskiego i Rejtana na całym ich przebiegu, a dodatkowo budowę prawie 50 metrów ul. Słonecznej. Łącznie przewiduje się rozbudowę i budowę dróg wraz z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem o długości ok. 995 m. Przy ul. Rejtana i Żeromskiego będą wykonane nowe miejsca parkingowe, a skrzyżowanie trzech ulic będzie miało formę ronda.
 
Wybrany wykonawca w pierwszej kolejności będzie miał za zadanie przygotować pełną dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę, a następnie przystąpi do realizacji. Termin wykonania dokumentacji to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, a wykonanie robót budowlanych ma potrwać maksymalnie do końca 2021 roku.
 
Inwestycja na aktualnym etapie ma przyznane dofinansowanie z Lubuskiego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 300 tys. zł.

Protest mieszkańców Bobrownik

 • 13-05-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Od wtorkowego popołudnia trwa protest mieszkańców Bobrownik, którzy nie godzą się na to, że przez ich miejscowość w ciągu doby przejeżdża kilkanaście tirów, które zwożą materiał do rekultywacji dawnego wysypiska Dozametu. Ulica Wiśniowa została zablokowana przez mieszkańców.
 
Wczoraj do późnych godzin wieczornych i dziś od rana na miejscu była Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
- Droga powstała za pieniądze podatników, którzy o nią dbają. Nie jest to nawierzchnia przystosowana do takiego natężenia ciężkiego transportu. Właściciel firmy wykonującej rekultywację zna alternatywny dojazd przez pola i wielokrotnie po naszych interwencjach deklarował nam, że będzie z niego korzystał. Przez rok nie zrobił jednak nic w tym kierunku, żeby utwardzić drogę gruntową i nadal kieruje swoje tiry przez Bobrowniki – mówi Burmistrz Otynia.

 
- Drugą sprawą są nasze poważne wątpliwości co do tego, czy zwożony na dawne wysypisko materiał sam w sobie nie jest niebezpieczny. Mieszkańcy doskonale pamiętają czasy sprzed około 20 lat, kiedy to szkodliwe odpady wywoził tutaj Dozamet i stąd obawy, które podzielam. Nie wiemy co tak naprawdę jest tutaj zwożone, a jeśli dodatkowo ciężarówki pojawiają się w nocy, to trudno, żeby nie było to podejrzane – kontynuuje B. Wróblewska.
Po interwencji Pani Burmistrz na miejsce przyjechali przedstawiciele powiatu z wicestarostą Waldemarem Wrześniakiem oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na czele z Inspektorem Mirosławem Ganeckim.

 
- Poprosiłam, żeby pobrano do ponownego zbadania zarówno materiał z samochodów, jak i już wcześniej zwieziony. Dodatkowo zatrudnimy niezależne laboratorium, które wykona swoje badania i wówczas będziemy wiedzieć, czy rekultywacja odbywa się zgodnie z literą prawa i decyzjami wydanymi na to działanie przez marszałka województwa. Na dziś naszym zdaniem sytuacja nie jest jasna, stąd nie wykluczam też, że nie złożymy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – mówi Burmistrz Otynia.
 
Jutro, tj. w czwartek 14 maja w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbędzie się spotkanie dotyczące przede wszystkim rozwiązania kwestii alternatywnego dojazdu na teren prowadzonych prac.

Żłobek gotowy na przyjęcie dzieci. Chętnych około 10 rodziców

Żłobek Baśniowa Kraina w Otyniu również został w pełni przygotowany do tego, aby w poniedziałek 11 maja wznowić działalność. Personel placówki także zastosował się do wszystkich warunków jakie w rozporządzeniu dotyczącym działalności w czasie epidemii określił Głównym Inspektor Sanitarny. Placówka ma na wyposażeniu m.in. środki dezynfekcyjne, a do zabawy pozostawione zabawki wykonane z materiałów, które można regularnie odkażać.
 
Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorkę Iwonę Stefaniak na dziś około 10 rodziców wyraziło wolę skorzystania z ponownej możliwości opieki nad ich dziećmi.

Przedszkole gotowe do otwarcia. Rodzice nie deklarują chęci przekazania swoich dzieci

Placówka działająca w strukturach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu została przygotowana i spełnia wszystkie warunki rozporządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego, które upoważniają przedszkole do wznowienia działalności, co nastąpi w poniedziałek 11 maja. Zabezpieczone są m.in. środki ochrony osobistej, a w salach pozostały wyłącznie łatwe w odkażaniu zabawki.
 
Przedszkole od nowego tygodnia będzie gotowe do opieki nad dzieci, natomiast jak poinformował dyrektor Jarosław Suski, w sytuacji wciąż trwającej epidemii na dziś (tj. na dzień 7 maja) żaden z rodziców nie potwierdził, że 11 maja będzie chciał przekazać swoje dziecko pod opiekę placówki.
 
....................................
 
Oddział przedszkolny w Niedoradzu gotowy do otwarcia. Chętnych rodziców brak
 
Kolejna gminna placówka do opieki nad najmłodszymi – oddział przedszkolny w Niedoradzu, również spełnia wszystkie wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i wznowi swoją działalność od poniedziałku 11 maja.
Na dziś żaden z rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki nie wyraził woli skorzystania z możliwości oddania swojego dziecka pod opiekę do oddziału.

Dwie oferty w przetargu na wykonawcę dokumentacji wiaduktu przy Konradowie

 • 28-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Pierwsze podejście do wyłonienia wykonawcy dokumentacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowo budowanej obwodnicy Konradowa wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową (który połączy się z istniejącym wiaduktem nad S3 i drogą prowadzącą w kierunku Ługów) miało miejsce blisko dwa tygodnie temu.
 
Wówczas w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 560 tys. zł, co zdecydowanie przekraczało założoną w budżecie Starostwa Powiatowego kwotę 350 tys. zł. Przetarg unieważniono, a do powtórnej próby jego rozstrzygnięcia doszło wczoraj, tj. w poniedziałek 27 kwietnia.
 
Tym razem złożono 4 oferty, z których dwie mieszczą się w ramach założonego budżetu. Najniższą, na kwotę 342,5 tys. zł złożyła firma FASYS Mosty z Wrocławia, a nieco wyższą, bo w kwocie 349,5 tys. zł przysłało Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego z Zielonej Góry.
 
Jeśli nie pojawią się żadne przeszkody formalne, umowa z przyszłym wykonawcą dokumentacji zostanie niebawem podpisana. Czas na wykonanie dokumentacji projektowej to maksymalnie 55 tygodni.
 
Celem wspólnych działań Gminy Otyń i Powiatu Nowosolskiego jest budowa drugiej części ul. Ogrodowej i połączenie jej poprzez wiadukt z trasą w kierunku Ługów. Po realizacji tej inwestycji w Gminie Otyń czynny zostanie tylko jeden przejazd kolejowy – w Zakęciu. PKP na budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 273 przeznaczy ok. 5,5 mln zł.
 
- Stworzenie obwodnicy Zakęcia i Konradowa odciąży te miejscowości od wysokiego natężenia ruchu samochodowego, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i usprawni połączenie Otynia z Ługami i Czasławiem – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.

Umowa z wykonawcą dróg w Modrzycy podpisana

 • 25-04-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejski w Otyniu podpisano dziś umowę z wykonawcą ulic: Liliowej, Krótkiej, Różanej, Magnolii i dodatkowo również Tulipanowej w Modrzycy
 
Przypomnijmy, że w przetargu na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, w skład którego wchodzą budowa gminnych ulic: Liliowej, Krótkiej, Różanej i Magnolii, a także przebudowa ulicy Tulipanowej w Modrzycy, ubiegało się pięć firm.
 
Ostatecznie dziś, tj. w piątek 24 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Otyniu Burmistrz Barbara Wróblewska i Skarbnik Krystyna Nadolska podpisały umowę z właścicielem konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego Kambud.
 
Koszt całej inwestycji to 2 mln 296 tys. zł, z czego na cztery z wymienionych ulic (bez Tulipanowej) 1,3 mln zł Gmina Otyń otrzyma w postaci dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Projektowanie prac potrwa najpewniej do jesieni, a na ich wykonanie wyznaczono termin do końca lipca 2021 roku. Wszystkie drogi zyskają utwardzoną nawierzchnię z kostki betonowej, odwodnienie, oświetlenie i chodniki.

Sesja Rady Miejskiej

Obrady  XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 24 kwietnia 2020 r. o godz.  10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym  na Osiedlu  Ogrodowym w miejscowości Otyń.
4. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowościach Bobrowniki i Otyń.
5. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól-Miasto na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego  i studium wykonalności do zadania inwestycyjnego pn. Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie, obszar L”.
6. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
7.Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023.
8.  Zamknięcie XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
      Aneta Smolicz
 
 

Sprzedaż drewna

Burmistrz Otynia zaprasza do składania ofert na sprzedaż drewna pozyskanego podczas wycinki drzew przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”.
 
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Otyniu w terminie do 28 kwietnia 2020 r. w formie tradycyjnej poprzez umieszczenie oferty w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego lub drogą elektroniczną na adres e.bieganska@otyn.pl.
Materiał z wycinki można zobaczyć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w dni robocze od godz. 7.00 do 14.00 do dnia 27 kwietnia. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 68 355 94 14.

 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/
 
(załączona fotografia nie przedstawia oferowanego drewna)
1 2 3 4 5 6 ... 9

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_porady