Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Krok w stronę porozumienia

 • 03-08-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska, przedstawiciele mieszkańców Bobrownik – radni Izabela Flasińska i Robert Kowalewicz oraz Sołtys Weronika Poryszko, a także radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Beata Kulczycka kolejny raz spotkali się dziś z właścicielem firmy Rekultywacja Odra Bobrowniki – Bartoszem Smolakiem i Maciejem Kiełbusem z Ziemski & Partners Kancelaria Prawna.
 
Strony ustalały kształt porozumienia, w myśl którego prace rekultywacyjne zostałyby wznowione z pełnym poszanowaniem woli i interesu mieszkańców Gminy. Porozumienie ma zakładać, że drogą główną do rekultywowanego wysypiska będą zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wykonawcy drogi gruntowe. Przedsiębiorca musi precyzyjnie określić przebieg trasy, czas na jej przygotowanie i zaproponować zasady wyłącznie warunkowego (za zgodą Burmistrza) wykorzystania asfaltowych dróg w Otyniu i Bobrownikach, tj. wskazać termin i określić planowane natężenie ruchu.
 
Pozostałe punkty porozumienia będą określać: zasady informowania mieszkańców i Gminy o ewentualnych zamiarach przejazdu przez wieś, o możliwości zorganizowania spotkania edukacyjnego z mieszkańcami Bobrownik z wyjaśnieniem na czym polega rekultywacja oraz o przewidywanym czasie jaki firma potrzebuje na wykonanie rekultywacji.
 
- Czekamy na propozycję treści porozumienia. Podtrzymuje wcześniejsze słowa, że w pierwszej kolejności zabezpieczamy naszych mieszkańców, dlatego zanim cokolwiek podpiszemy, to będziemy ją z nimi konsultować. Zapisy muszą być jasne i bez możliwości różnej interpretacji. Chcielibyśmy, żeby była w nim też mowa o pewnych zmianach, co do projektu rekultywacji i korekta proporcji zwożonych odpadów względem planowanej końcowej warstwy humusu – mówi Burmistrz B. Wróblewska.

Mapki trasy "Kolej na rower" gotowe

 • 28-07-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Partnerzy projektu ścieżek rowerowych spotkali się dziś u jego lidera, czyli w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, gdzie podsumowano kolejny etap promocji trasy. Gwoździem programu było przekazanie map każdemu z partnerów. Jako Gmina Otyń będziemy je rozdawać przy różnych okazjach, a np. pierwszą pulę otrzymali już organizatorzy 2 Święta Roweru, które odbędzie się 9 sierpnia.
 
Po mapkę można się też zgłosić bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Otyniu - do pokoju numer 10 (I p.). Starostwo Powiatowe zaprasza z kolei na most między Bobrownikami a Stanami w niedzielę 2 sierpnia, gdzie w godzinach od 12.00 do 16.00 stać będzie stoisko promocyjne z mapami.
 
Do dyspozycji rowerzystów jest już strona internetowa http://kolejnarower.pl, gdzie znaleźć można m.in. elektroniczną wersję przebiegu samej ścieżki "Kolej na rower", ale też do pobrania PDF'y identyczne z bogatszą o dodatkowe propozycje przejazdów wersją papierową.
 
Kończy się montaż małych tablic z fragmentami mapy, które są ustawiane w wybranych miejscach rowerostrady. W najbliższej przyszłości będą jeszcze zainstalowane duże tablice przy Miejscach Obsługi Rowerzystów.

AZBEST- jego szkodliwość i wpływ na środowisko

Na terenie Gminy Otyń realizowana jest kolejna edycja programu związanego z usuwaniem azbestu. Do końca lipca wynajęta firma odbierze ten materiał ze wskazanych nieruchomości. Przy tej okazji przypominamy na czym polega zagrożnie związane z azbestem.
 
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach.
Nazwa azbest dotyczy ogółu minerałów krzemianowych mających postać włókien. Mają dużą wytrzymałość na rozciąganie, są elastyczne i odporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które podczas przetwarzania mogą się rozdzielać na sprężyste włókna, czyli fibryle.
 
Podczas eksploatacji, produkcji wyrobów azbestowych, a także w czasie instalowania ich w miejscu przeznaczenia - azbest szkodzi zawsze wtedy, gdy pojedyncze włókna azbestu zostają uwalniane do atmosfery. Niestety, zalecane usuwanie wyrobów azbestowych także jest szkodliwe. Podczas zdejmowania płyt eternitu z dachu czy usuwania starej azbestowej obudowy ogniochronnej unosi się bowiem pył, którego wdychanie jest bardzo szkodliwe. Dlatego usuwaniem azbestu powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, a składowanie zużytych materiałów azbestowych możliwe jest tylko na specjalnie do tego przeznaczonych składowiskach odpadów.
 
Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:
 • korozji płyt      azbestowo-cementowych,
 • uszkodzeń mechanicznych      związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających      azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to      być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i      ciepłowniczych.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:
 • pylicę azbestową,
 • raka płuc, raka oskrzeli,
 • międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej.
Produkcja wyrobów azbestowych została zakazana w Polsce w 1998 roku. W krajach UE zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 27 marca 2003 roku, natomiast całkowity zakaz stosowania azbestu w UE wprowadzono 1 stycznia 2005 roku.
 
Poniżej prezentujemy  odnośniki do strony o tematyce azbestowej, dzięki którym można zdobyć jeszcze więcej informacji dotyczącej szkodliwości azbestu: 

Wyniki przetargu na wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

 • 13-07-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejskim w Otyniu odbył się dziś (tj. w poniedziałek 13 lipca) przetarg na wyłonienie wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w kilku ulicach Otynia.
 
W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert wartych od 560 do 838,7 tys. zł. Najniższą i jednocześnie mieszczącą się w założeniach kosztorysowych złożyła międzyrzecka firma Eko-Budowa. Przedsiębiorstwo daje 72 miesiące gwarancji na wykonywane prace.
 
W najbliższych dniach komisja oceni oferty biorąc pod uwagę kryteria ceny, długości gwarancji oraz zgodność ze specyfikacją warunków zamówienia. Po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą na wykonanie robót firma będzie miała czas do końca listopada tego roku.
 
Zamówienie obejmuje blisko 800 metrów sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Winogronowej, Jaśminowej, Frydrychowicza i Lawendowej oraz prawie 80 metrów w ulicy Polnej wraz z innymi elementami infrastruktury, jak np. studnie czy przyłącza. Kolejnym elementem inwestycji jest 250 metrów sieci wodociągowej w ulicach Lawendowej i Winogronowej.

Jak głosowała Gmina Otyń?

 • 13-07-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Znamy już całościowe wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w Gminie Otyń. Frekwencja wyniosła 66.06 proc. Przy 5365 osobach uprawnionych do głosowania do urn trafiło 3521 kart z głosem ważnym (łącznie z głosami oddanymi korespondencyjnie).
 
Największą frekwencję odnotowano w obwodowej komisji wyborczej w Modrzyc, bo aż 71,5 proc. Wynik pozostałych był następujący – Otyń 66.06, Zakęcie 60.5 i Niedoradz 63.6 proc.
 
- Dziękuję naszym mieszkańcom za postawę, a w szczególności osobom z Modrzycy. Nasz całościowy wynik jest porównywalny z Nową Solą (66.8), a w południowej części województwa gorszy tylko od Zielonej Góry (72.2), Gmin Świdnica (72.1) i Zabór (71.04) oraz nieznacznie od Gminy Sulechów (66.07) – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
Rafał Trzaskowski wygrał z Andrzejem Dudą w każdej z czterech komisji Gminy Otyń:
Komisja w Otyniu - 55.7 do 44.2 proc.
Komisja w Modrzycy - 56.5 do 43.4 proc.
Komisja w Zakęciu - 58.03 do 41.9.
Komisja w Niedoradzu – 51.6 do 48.3 proc.

 
Z 3521 ważnych głosów 1566 uzyskał A. Duda (44.47 proc.), a 1955 R. Trzaskowski (55.52 proc.).

Oficjalne wyniki wyborów w Gminie Otyń

Historyczne żeglowanie na stawach

 • 09-07-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
– Takie pływanie to świetny pomysł na wakacje – mówi 10-letnia Ania Gołąb, jedna z uczestniczek „Żeglarskiego lata”, które przygotowało Gminne Centrum Kultury w Otyniu. – Zaszczepiamy w dzieciach przekonanie, że żeglarstwo to wspaniała przygoda – dodaje Krzysztof Gąsior, szef GCK
 
W czwartkowe przedpołudnie klienci sąsiadującego z otyńskimi stawami sklepu, oczekujący na przystanku pasażerowie czy po prostu spacerowicze raz po raz przystawali przy barierkach oddzielających wodę od chodnika i z zainteresowaniem obserwowali ruch, jaki miał miejsce na wodzie…
 
- Kajaki, owszem, nawet sami tutaj organizowaliśmy pływanie, ale żaglówek na naszych stawach, to myślę, że jeszcze nikt w historii Otynia nie widział – uśmiechał się Krzysztof Gąsior, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, któremu humoru nie popsuł nawet fakt, że poziom wody w zbiornikach akurat spadł i żeglowanie stało się przez to trudniejsze.
 
Wodniacka przygoda była kolejnym elementem tygodniowego cyklu zajęć pod hasłem „Żeglarskie lato”, które po raz drugi dla najmłodszych przygotowało otyńskie Centrum. W sumie skorzysta z nich 26 dzieci w podziale na dwie grupy.
 
- Podobało mi się już rok temu i znów chciałem pływać – mówił po wyjściu z łódki 10-letni Adam Kołek. – Trudno jednocześnie kontrolować miecz, ster i żagiel oraz nie uderzyć się w głowę bonem – dodawał operując fachowymi terminami jego kompan 13-letni Wiktor Gąsiorowski.
W drugiej żaglówce siedziały w tym czasie Wiktoria Kołek (10 l.) i Sandra Gąsiorowska (11 l.). – Trochę się bałyśmy, ale nie możemy się doczekać przesiadki na kajak. A wcześniej podobało nam się budowanie modeli i zdobienie koszulek – podkreślały dziewczyny.
 
Ich koleżanka Ania Gołąb (10 l.) także zaliczyła zeszłoroczną edycję „Żeglarskiego lata”. – Najbardziej lubię kajaki, bo nie huśta tak jak w łódce. Chociaż i tam jest fajnie, nawet jak uderzam się bonem w głowę – śmiała się Ania. – To bardzo dobry pomysł na wakacje! – dodała.
 
Uczestnicy warsztatów zaczęli tydzień od wysłuchania prezentacji o żeglarstwie. Poznali trochę historii, w której byli m.in. żeglujący starożytni Egipcjanie, dowiedzieli się o geograficznych odkryciach. Dalej był przegląd najważniejszych w Polsce jednostek pływających, elementy budowy statku, prace bosmańskie, w tym nauka węzłów. Były szanty, żeglarskie tańce i budowanie modeli na bazie konarów drzew wyciągniętych z wody starorzecza przy Bukowej Górze.
 
- Trzeci dzień spędziliśmy w Nowej Soli. Pływaliśmy galarem Andrzeja Deli i weszliśmy na pokład Laguny, której kapitan pasował nasze szczury lądowe na wilki morskie. Kapitan opowiedział też o budowie statku i jego sterowaniu – wspominał K. Gąsior.
 
- A dziś poza tym, że jest to historyczne żeglowanie po stawach, to jeszcze muszę dodać, że dzięki instrukcjom Grzegorza Steciąga dzieci pływają samodzielnie, a nie z przywiązaną na stałe asekuracyjną linką, jak to było rok temu na starorzeczu – mówił szef Centrum.
 
W czwartek dzieci spotkały się również z Michałem Pietrzakiem, ratownikiem WOPR, który opowiedział uczestnikom o zasadach bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i pokazał podstawy pierwszej pomocy z użycie fantomu i sprzętu ratowniczego.
 
Piątkowy finał cyklu to już wyjazd do Lubiatowa nad Jezioro Sławskie i ciąg dalszy pływania małymi łodziami, chrzest żeglarski, pływanie jachtem, kąpiele w jeziorze i inne zabawy.
 
Od poniedziałku ten sam program „Żeglarskiego lata” z GCK rozpocznie druga grupa uczestników.
 
Więcej zdjęć na Facebooku na profilach GCK i Urzędu Miejskiego w Otyniu.

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” bez wychodzenia z domu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina, że uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.
 
Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW.
 

Spełniamy marzenia Seniorów

 • 18-06-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska wiedząc, że podopieczni Domu Opieki w Modrzycy od dawna marzą o wycieczce i rejsie statkiem po Odrze, postanowiła im sprawić niespodziankę w postaci rejsu Laguną. Co prawda nie jest to parostatek z piosenki, którą rozpoczął na pokładzie swój recital Stanisław Kowalski, ale rejs z pewnością był piękny. Dla wielu była to pierwsza taka przygoda w życiu.
 
Seniorzy kolejny raz pokazali, że nadal potrafią się świetnie bawić i do tańca wystarczy im kawałek pokładu, a kto wolał się zrelaksować - podziwiał odrzańskie widoki z górnego pokładu. A było co oglądać, bo kapitan Laguny nawrót wykonał dopiero za Kiełczem. W organizacji rejsu pomogli jak zawsze niezawodni pracownicy Domu Opieki, Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Galeria zdjęć z rejsu jest dostępna na profilu Urzędu Miejskiego Otynia na Facebooku.
 

Burmistrz napisze skargę na działania zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • 18-06-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejskim w Otyniu doszło do spotkania Burmistrz Otynia Barbary Wróblewskiej z rolnikami zajmującymi się na terenie Gminy Otyń drobną hodowlą trzody chlewnej. Jak wynika z relacji rolników od miesięcy są oni zmuszani przez zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii do uboju wszystkich swoich zwierząt mimo, że są one zdrowe, a gospodarstwa na bieżąco dostosowują się (ponosząc bardzo wysokie koszty) do wszystkich wytycznych bioasekuracji związanej z zagrożenie ASF.
 
- Podczas notorycznych kontroli na siłę szuka się uchybień z naszej strony i dochodzi do absurdów, jak np. uwagi o muchach czy ptakach, które kontrolujący zobaczył z otwartej, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniami hodowli. Jednocześnie z wizyt nie powstają protokołu, co jest niezgodne z prawem. Nie ma to nic wspólnego z komunikacją, pomocą czy doradzaniem, a to od tego w pierwszej kolejności jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. Nakazuje nam się ubój zwierząt i sprzedaż mięsa, ale nie dostajemy wyników krwi na czas, żeby móc to zrobić w specjalnie wyznaczony na to dzień tygodnia. Nasyłana jest na nas policja, która wlepia mandaty za rzekome niedostosowanie do zasad bioasekuracji. Mamy dowody na przekraczanie uprawnień w postaci nagrań z rozmów z panią weterynarz – relacjonowali rolnicy.
 
- Doskonale rozumiemy państwa problem i zrobimy co w naszej mocy, żeby pomóc. Bezpośrednio do Wojewody Lubuskiego, ale też do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi napiszemy skargę na działania zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii. Skontaktujemy się w tej sprawie z Lubuską Izbą Rolniczą i Starostwem Powiatowym – zapewniła Burmistrz B. Wróblewska.
1 2 3 4 5 6 ... 10

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Powszechny Spis RolnyBaner: Kolej na rower