Gmina Otyń

Informacja o losowaniu osób do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Otyniu

INFORMACJA
WÓJTA GMINY OTYŃ

z dnia 17 kwietnia  2015r.

 

Wobec zgłoszenia większej   liczby kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Otyniu w wyborach  Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. przekraczającej dopuszczalny skład komisji

 

w dniu 20 kwietnia  2015r. o godz. 1300

w Urzędzie Gminy w Otyniu, ul. Rynek 1- /Sala posiedzeń/ odbędzie się publiczne losowanie  kandydatów na członków do :

 

Obwodowej  Komisji Wyborczej  Nr 1  w  Otyniu

  

Wójt Gminy

/-/  Barbara Wróblewska

 

 

Płatność podatku

Wójt Gminy Otyń informuje, że 16 marca 2015r. dla osób fizycznych upłynął termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

 Osobom, które nie uregulowały w terminie zobowiązania podatkowego przypomina się o obowiązku zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę (roczna stopa odsetek od zaległości podatkowych wynosi 8%).

 Należności można wpłacać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 72 9674 0006 0000 0000 0680 0002

 Informacje w sprawie wysokości zaległości podatkowych oraz aktualnej kwoty odsetek, które narosły od zaległości podatkowych można uzyskać pod numerem 68-35-59-409 lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13.

 W przypadku nieuregulowania należności zostanie wszczęta procedura postępowania egzekucyjnego co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia dodatkowych kosztów.

   

Zebranie wiejskie w Otyniu

O G Ł O S Z E N I E


Sołtys wsi Otyń Serdecznie  Zaprasza  wszystkich  mieszkańców m. Otyń do wzięcia udziału w Zebraniu  Wiejskim,  które odbędzie się w dniu

9 kwietnia 2015 roku o godz. 18ºº

(czwartek)

w sali Zespołu Szkół w Otyniu, ul. Żeromskiego 3

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.

2. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Nowej Soli.

3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2014 rok.

4. Informacja Wójta Gminy Otyń o planowanych inwestycjach dla wsi Otyń na rok 2015.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia wniosku o przyznanie środków  z funduszu  sołeckiego.

5.  Sprawy bieżące.
   

Kolejny numer

gaz

Jeszcze w tym tygodniu do mieszkańców naszej gminy trafi kolejny numer gazety "Czym żyje Gmina Otyń".

Więcej: Kolejny numer

   

Woda na cmentarzach

cment

Od poniedziałku 30 marca będzie dostępna woda na cmentarzach na terenie gminy Otyń.

Więcej: Woda na cmentarzach

   

Strona 1 z 69

bip  
uczen_na_piatke_ 
uczen_najlepsza 
wyrownywanie_szans 

Lubuskie warte zachodu

 logo_pion
orlik2012
 
Kamerka na Rynku Otynia
 
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość