Gmina Otyń

Pozbądź się azbestu

azbest

Do 15 stycznia przyszłego roku mieszkańcy, którzy chcą się pozbyć za darmo azbestu ze swoich budynków mogą składać wniosek do otyńskiego ratusza.

Więcej: Pozbądź się azbestu

 

Sesja Rady Gminy

W poniedziałek 30 listopada 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej otyńskiego ratusza odbędzie się XVII sesja Rady Gminy w Otyniu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami.
6. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2015.
7. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku.
8. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: przyjęcia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
9. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: opłaty targowej.
11. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016.
12. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól- Miasto na realizację projektu pod nazwą „Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
13. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
14. Projekt uchwały Rady Gminy w Otyniu w sprawie: przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń”.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy.

sesja_11_2015

W poniedziałek 30 listopada 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej otyńskiego ratusza odbędzie się XVII sesja Rady Gminy w Otyniu.

Więcej: Sesja Rady Gminy

   

Decyduj i konsultuj

ngo-main

Uwaga organizacje pozarządowe! Właśnie zostały ogłoszone konsultacje programu współpracy gminy na rok 2016

Więcej: Decyduj i konsultuj

   

Organizacja ruchu na 1 listopada przy cmentarzu w Otyniu

Grafica1
   

Sesja Rady Gminy

sesja11

W środę 28 października 2015 roku  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej otyńskiego ratusza rozpocznie się XVI  sesja Rady Gminy w Otyniu.

Więcej: Sesja Rady Gminy

   

Strona 1 z 86

bip  
uczen_na_piatke_ 
uczen_najlepsza 
wyrownywanie_szans 

Lubuskie warte zachodu

 logo_pion
orlik2012
 
Kamerka na Rynku Otynia
 
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość