Gmina Otyń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Otyń, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania – „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy” w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 

Więcej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Budżet przyjęty jednogłośnie

budzet_2015

24 miliony złotych po stronie dochodów, 22 miliony 292 tysiące złotych po stronie wydatków. 1 milion 855 tysięcy złotych nadwyżki. W piątek 23 stycznia 2015 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Otyń

Więcej: Budżet przyjęty jednogłośnie

   

Z wizytą w MZGK

mzgk

W czwartek 22 stycznia 2015 r. Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń spotkała się z przedstawicielami Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Tematem rozmów była kwestia przyłączania się mieszkańców Otynia, Modrzycy, Konradowa i Zakęcia do sieci kanalizacyjnej.

Więcej: Z wizytą w MZGK

   

Otyń miastem?

Oty_ratusz_w_Otyniu

Czy Otyń odzyska prawa miejskie? Posłuchaj rozmowy na ten temat z Barbarą Wróblewską, Wójt Gminy Otyń.

http://www.zachod.pl/radio-zachod/czy-otyn-odzyska-prawa-miejskie/


   

Spotkanie z władzami powiatu

1

W poniedziałek 19 stycznia 2015 r. Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń uczestniczyła w spotkaniu z Zarządem Powiatu Nowosolskiego i włodarzami gmin.

Więcej: Spotkanie z władzami powiatu

   

Strona 1 z 60

bip  
uczen_na_piatke_ 
uczen_najlepsza 
wyrownywanie_szans 

Lubuskie warte zachodu

 logo_pion
orlik2012
 
Kamerka na Rynku Otynia
 
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość