Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Zrobią zakupy, załatwią sprawę urzędową – nowa forma pomocy dla seniorów!

 • 09-11-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  Programem „Wspieraj Seniora”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu informuje, że w obowiązującym stanie epidemii pojawiły się nowe możliwości wsparcia osób powyżej 70. roku życia, które dla własnego bezpieczeństwa podczas epidemii pozostają w domu.
 
 • Program polega na dostarczaniu niezbędnych produktów do domu osoby starszej. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych).
 • Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z osobą potrzebującą. Pomoc w postaci usług, np. w sprawach urzędowych, jest nieodpłatna.
 • Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).
 • W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70. roku życia (oceny takiej sytuacji dokona GOPS).
 • Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.
W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby? Pierwszy krok to wykonanie telefonu pod numer infolinii 22 505 11 11, która działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00. O kolejnych krokach osoba potrzebująca pomocy dowie się podczas rozmowy z pracownikiem infolinii i w czasie kolejnych, gdy skontaktuje się już z nią przedstawiciel GOPS.
 

Niedoradz: kontynuacja płukania sieci wodociągowej

 • 06-11-2020
 • Autor: admin
 • drukuj
W związku z kontynuacją płukania sieci wodociągowej w miejscowości Niedoradz wystąpią utrudnienia w dostawie wody w nocy: z poniedziałku (09 listopada 2020 r.) na wtorek (10 listopada 2020r.),  z wtorku (10 listopada 2020 r.) na środę (11 listopada 2020 r.),ze środy (11 listopada 2020 r.) na czwartek (12 listopada 2020 r.) i z czwartku (12 listopada 2020 r.) na piątek (13 listopada 2020 r.) od godz. 22.00 do godz. 5.00.
W tym czasie prosimy o niepobieranie wody, ponieważ grozi to zanieczyszczeniem instalacji wewnętrznej.
W pozostałym czasie woda będzie zdatna do spożycia po przegotowaniu. Powyższa informacja obowiązuje do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.
                                                                                                              Burmistrz Otynia
                                                                                                       /-/ Barbara Wróblewska     
                                                          
 

Gmina Otyń wspiera województwo w utworzeniu Szpitala Tymczasowego dla chorych na Covid-19

 • 29-10-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Rada Miejska Otynia podczas dzisiejszej sesji przyjęła uchwałę o wynoszącej 20 tysięcy złotych pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. Wsparcie to jest bezpośrednio związane z decyzją Ministra Zdrowia dotyczącą utworzenia w budowanym w Zielonej Górze Centrum Zdrowia Matki i Dziecka specjalnego oddziału dla osób chorych na Covid-19. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Marszałek Elżbieta Polak wspólnie informowali kilka dni temu, że w ten sposób na początku grudnia dostępnych będzie dodatkowych 170 łóżek i 25 respiratorów dla najciężej znoszących zakażenie koronawirusem.
 
- Teraz, w czasie postępującej coraz mocniej epidemii i kiedy sytuacja zmienia się dynamicznie niemal codziennie, każda kwota przekazana na leczenie chorych i przeciwdziałanie skutkom epidemii może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego Lubuszan, w tym mieszkańców naszej Gminy – mówi Burmistrz Barbara Wróblewska.
 
- Inicjatywy takie jak przegłosowana dziś uchwała przyczynią się do szybszego zorganizowania i sprawnego funkcjonowania oddziału dla mieszkańców naszego województwa zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 – dodaje Burmistrz Otynia.
 
W sesji uczestniczył Tomasz Wróblewski, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który przekazał podziękowania za ten gest płynące do naszej Gminy m.in. od Marszałek Województwa Elżbiety Polak.
 
- Centrum Zdrowia Matki i Dziecka to najważniejsza inwestycja w ochronę zdrowia w naszym regionie. Decyzja o jego wsparciu zasługuje na słowa społecznego uznania – mówił T. Wróblewski odczytując list od Marszałek E. Polak.

Protokół komisji ds. budżetu obywatelskiego z ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji

Protokół komisji ds. budżetu obywatelskiego z ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji:

"Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe"

Obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej Otyń

 • 23-10-2020
 • Autor: admin
 • drukuj
Obrady  XXVI Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  29 października  2020 roku  o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023.
 10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy   nieruchomości  na  okres 5 lat.  (działka nr 452/4 o pow. 0,0191 ha Otyń).
 11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 5 lat.    (działka nr 452/4 o pow. 0,0121ha Otyń).
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 5 lat.      (działka nr 452/4 o pow. 0,0159 ha Otyń).
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 5 lat.      (działka nr 452/4 o pow. 0,0165 ha Otyń).
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 5 lat.   (działka nr 452/4 o pow. 0,0136 ha Otyń).
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 10 lat.  (działka nr 342/1 o pow. 2,60 ha Otyń).
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie  programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie  rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi
  w Otyniu.
 18.  Wolne wnioski i informacje.
 19.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXV  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 20.  Zamknięcie XXVI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Smolicz

„Świadome ryzykowanie roznoszenia choroby jest skrajnie nieodpowiedzialne i karygodne!”

 • 19-10-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Do dotychczasowej liczby chorych na Covid-19 w ciągu ostatniej doby doszła jedna osoba z Gminy Otyń, co oznacza, że na ten moment (19 października, godz. 10.00) zakażonych jest u nas 10 osób (w całym powiecie przybyło 25 chorych, 770 jest na kwarantannie).
 
Wczoraj natomiast miało miejsce kolejne spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięła udział dr Elżbieta Tomiak z otyńskiej przychodni VITA Zespół Lekarza Rodzinnego. Pani doktor relacjonowała sytuację oraz apelowała do mieszkańców w następujących słowach:
 
- Niepokojąco rośnie u nas liczba chorych na Covid-19, a ok. 40 osób jest na kwarantannie. Trzeba przerwać transmisję koronawirusa, bo liczba zachorowań szybko urośnie. Statystyka pokazuje, że część populacji będzie przechodzić Covid-19 ciężko. Szpitale już są przepełnione, jest niedobór silnych leków antywirusowych, kadra medyczna się kurczy, niektóre oddziały szpitalne są zamykane, a respiratory są zajęte.
 
- Bardzo ważne jest, żeby w przypadku kiedy ktoś z naszej najbliższej rodziny czeka na wynik testu (co trwa do 48 godzin), to stosować samoizolację. Tłumaczę to swoim pacjentom, ale część nie słucha, bo jak nie dostali polecenia od sanepidu, to uważają, że nie muszą. Tymczasem sanepid jest zarzucony zadaniami i nie wyrabia się z przekazywaniem informacji. Świadome ryzykowanie roznoszenia choroby jest skrajnie nieodpowiedzialne i karygodne!
 
- Od poniedziałku przynajmniej tydzień w przychodni będziemy pracować w okrojonym składzie i jesteśmy zmuszeni skupić się na teleporadach, a przyjmować na miejscu będziemy tylko bezwzględnie tego potrzebujących. Proszę o stosowanie się do poleceń i wyrozumiałość. Robimy wszystko, żeby każdemu pomóc, ale w pierwszej kolejności musimy zajmować się sprawami pilnymi, a niektóre muszą poczekać.
 
- Proszę nosić maski, nie na brodzie, ale zasłaniając usta i nos. Zaświadczeń zwalniających z tego obowiązku z powodu duszności zgodnie z przepisami nie wystawiamy - takie osoby po prostu powinny zostawać w domach.

Umowa na przekazanie dofinansowania do zagospodarowania przystani rzecznych podpisana

O tym, że Lubuski Urząd Marszałkowski przekaże dofinansowanie do zadania pod nazwą „Odra dla Turystów 2020 – Lubuskie Przystanie, Obszar L”, dowiedzieliśmy się w marcu, natomiast dziś doszło do finalizacji tych deklaracji i podpisania umowy pomiędzy Marszałkiem Marcinem Jabłońskim, a Jackiem Milewskim, Prezydentem Nowej Soli, która jest liderem projektu.
 
Wydarzenie odbyło się na naszej, otyńskiej ziemi – pod Białą Górą obok przystani rzecznej w Bobrownikach.
- To miejsce tylu osobistości jeszcze nie gościło. Kilkanaście lat temu mogliśmy tylko marzyć i wydawało się to nierealne. A dziś widać, że warto było marzyć i dla tej chwili ciężko pracować wraz z Radnymi. W imieniu własnym, mieszkańców oraz Radnych, składam wielkie podziękowania Panu Marszałkowi, bez którego by nas tu nie było – powiedziała na wstępie Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.

 
- To piękne miejsce, które warto wyeksponować. Zanim doszliśmy do momentu, kiedy można już przekazać pieniądze, minęły cztery lata. Nie było to proste, szukaliśmy sposobów, żeby udało się ten ciekawy i niełatwy temat zrealizować. Ale jak jest wola, to znalazło się rozwiązanie. Gratuluję determinacji – mówił Marszałek M. Jabłoński.
 
Projekt „Odra dla Turystów 2020 – Lubuskie Przystanie, Obszar L” warty jest ponad 8 mln zł, natomiast dofinansowanie to 5,8 mln zł. Partnerami inicjatywy są obok miasta Nowa Sól i Gminy Otyń również Gminy Siedlisko i Wiejska Nowa Sól.
 
- Do słów marzenia i determinacja dodałbym konsekwencję i partnerstwo. Od 2004 marzyliśmy o zagospodarowaniu Odry i konsekwentnie dążyliśmy do celu. Budowaliśmy porty, przystanie, a to jest kontynuacją tych marzeń – dodał Prezydent J. Milewski.
 
- Bez woli Marszałka Jabłońskiego, który reaktywował projekt po 4 latach i bez sprzyjających warunków, to by się nie udało. Cieszę się jako urzędnik z Nowej Soli, która realizuje partnerskie projekty odrzańskie, ale i jako mieszkanka powiatu, bo wyrosłam wśród tych rzecznych klimatów – podkreślała Beata Kulczycka, naczelnik Wydziału Programowania i Promocji w nowosolskim magistracie oraz Radna Wojewódzka.
 
Wśród gości byli też m.in. Senatorowie Władysław Komarnicki i Wadim Tyszkiewicz. W. Komarnicki jako wielki entuzjasta projektu przypomniał, że w dzieciństwie przez kilka lat mieszkał w Bobrownikach. Z kolei W. Tyszkiewicz, dziś Senator, a były Prezydent Nowej Soli, wrócił do czasów, kiedy kilkanaście lat temu rozpoczęły się marzenia o zmianie wizerunku Odry i przywróceniu jej turystycznych walorów.
 
Projekt, którego realizacja potrwa do 2022 roku, zakłada przede wszystkim budowę wieży widokowej na szczycie Białej Góry. Drewniana konstrukcja będzie miała 30 metrów wysokości, a taras widokowy znajdzie się na wysokości 25 metrów. Teren przy przystani rzecznej zyska rekreacyjne zaplecze i zostanie wyposażony w elementy małej architektury. Będą to m.in. dwie wiaty, miejsce na ognisko z siedziskami, stojaki na rowery, tablica informacyjna i stoły z siedziskami z bali. Wytoczona będzie utwardzona trasa pieszo-rowerowa, która połączy to miejsce z wykonanym w formie schodów z barierką wejściem na Białą Górę i wieżę widokową. Całość będzie miała silne walory edukacji przyrodniczej. 40 miejsc postojowych powstanie za wałem obok przepompowni.
 
Kolejnymi elementami projektu jest zagospodarowanie terenu przy przystaniach w Siedlisku oraz w Starej Wsi. Z kolei w Nowej Soli zmieni się nabrzeże Odry blisko Alei Wolności i istniejącej przystani.
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA PROFILU URZĘDU MIEJSKIEGO W OTYNIU NA FACEBOOKU

Umowa na nową drogę do i przez Czasław podpisana

 • 29-09-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejskim w Otyniu w poprzednim tygodniu podpisano umowę z nowosolskim przedsiębiorstwem SOWA R.J.K. Spółka Komandytowa na wykonanie inwestycji o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Czasław”.
 
Wybrany wykonawca w pierwszej kolejności zajmie się zaprojektowaniem nowych dróg i uzyskaniem wszelkich pozwoleń, decyzji, zgód itp., a następnie przystąpi do prac budowlanych.
 
Inwestycja obejmie rozbudowę drogi gminnej od mostu przez rzekę Śląska Ochla do skrzyżowania dróg gminnych w Czasławiu i budowę dróg wewnętrznych. W sumie jest to 1818 m. nowej nawierzchni, a do tego oświetlenie i odwodnienie.
 
Termin wykonania projektu i skompletowania pozostałych dokumentów to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast roboty budowlane muszą się zakończyć przed 30 listopada 2021 roku.
 
Zadanie będzie kosztować ponad 3 mln zł, natomiast aż 80 proc. (2,4 mln) kosztów będzie pokrytych ze środków przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolejna inwestycja wsparta przez Wojewodę oficjalnie otwarta!

 • 24-09-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska oraz mieszkańcy Zakęcia mieli dziś okazję gościć Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, który przyjechał oficjalnie otworzyć niedawno przebudowany 800-metrowy odcinek drogi w Zakęciu.
 
- Cieszę się i dziękuję za zaproszenie. Jestem po raz kolejny w Gminie Otyń, która doskonale korzysta ze środków rządowych. Zrealizowano tu siedem projektów, dwa kolejne wnioski są złożone. Mam nadzieję, że są dobre i kolejne prawie 10 mln zł trafi do Otynia. Do tego korzystacie z programów społecznych, na których realizację otrzymaliście już 25 mln zł, w tym m.in. na żłobek z Funduszu Maluch +. To właściwe podejście samorządu do oceny potrzeb mieszkańców – komentował Wojewoda W. Dajczak.
 
Drogowa inwestycja w Zakęciu warta 3,1 mln zł otrzymała z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych 70-procentowe dofinansowanie na poziomie ok. 2,2 mln zł. Nowa droga posiada pełną infrastrukturę, a więc również chodniki, oświetlenie i odwodnienie.
 
W ostatnich pięciu latach dzięki wsparciu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i FDS Gmina Otyń zrealizowała wiele inwestycji drogowych. W latach 2015-20 wybudowano niemal 6 km dróg wartych blisko 18 mln zł, z czego 9,5 mln zł pochodziło z wojewódzkich dotacji.
W trakcie realizacji są już kolejne trzy zadania, co w sumie daje ok. 8,5 km dróg o wartości prawie 27 mln z prawie 17-milionowym dofinansowaniem. A to ciągle nie koniec, bo następne dwa wnioski (2,1 km dróg o wartości prawie 11 mln zł) czekają na przyznanie wsparcia w wysokości ponad 8,5 mln zł.

 
- Każdego roku składamy wnioski do Programu FDS, gdzie są one bardzo wysoko oceniane. Bardzo dziękujemy Panu Wojewodzie za uznanie i docenianie naszej pracy, bo dzięki przyznawanym dotacjom nasza Gmina rozwija się, a mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnych dróg – mówi B. Wróblewska.
 
Podczas wizyty Burmistrz Otynia miała możliwość porozmawiać z Wojewodą o naborze wniosków do drugiego etapu rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Gmina Otyń upatruje w tym źródle wsparcia na modernizację dworca kolejowego, który ma stać się nową siedzibą Gminnego Centrum Kultury.
 
- „Pociąg do kultury” to piękny projekt i świetny pomysł. Zobaczyłem to miejsce i będę się bardzo cieszył, jeśli otrzyma on dofinansowanie – podkreślił W. Dajczak, który jako Wojewoda będzie wspierał swoją oceną składane do rządu wnioski.
 
Drugim szykowanym w naszej Gminie wnioskiem do FIS jest budowa wykraczającej poza powiat nowosolski ścieżki rowerowej z Otynia przez Niedoradz do Zatonia.
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 17
Baner: Spis powszechnyBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl