Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

INFORMACJA O XII SESJI RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

  • 07-10-2019
  • Autor: Robert Kutryn
  • drukuj
Informuję, że  XII sesja Rady Miejskiej Otyń,
odbędzie się w dniu   09 października 2019 r. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  wyrażenia woli wzajemnej współpracy
i współdziałania  z Powiatem Nowosolskim w celu realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury  ścieżki  rowerowej”.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ścieżki rowerowej”.
9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na organizację XXVIII Powiatowych Zawodów  w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP.
10.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019.
11.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019-2022.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 kwietnia2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otyń.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy  nieruchomości  na okres 10 lat.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy  nieruchomości  na okres 5 lat.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasięgnięcia  od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli, zgłoszonych  Radzie Miejskiej Otyń w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020- 2023.
19.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia informacji dotyczącej Zarządzenia Nr Z-43/2019 Rzecznika Dyscypliny Finansów  Publicznych w Zielonej Górze.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Przyjęcie protokołu z obrad  XI  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
22. Zamknięcie XII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_porady