Aktualności

senior

LIX sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

 

Więcej…

Gmina Otyń zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń"

 

 

Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 16,370 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Otyń wynosi 11.629,44 zł.

Celem przedsięwzięcia było przyspieszenie tempa utylizacji azbestu z terenu Gminy Otyń
oraz zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu i unieszkodliwiania.

Więcej informacji na temat azbestu, jego szkodliwości i Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 znajdziecie Państwo po linkiem:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/86/Azbest/

Tymczasowa Organizacja Ruchu w rejonie cmentarzy komunalnych w miejscowości Otyń w związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych.

Cmentarz

LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

 

Więcej…

Informujemy o następujących zmianach na liniach komunikacji miejskiej przebiegających przez obszar Gminy Otyń, które zaczną obowiązywać od dnia 1 listopada 2018 r.:

  1. Linia nr 1 - zmiana trasy na kursie z Niedoradza do Nowej Soli rozpoczynającego się o godz. 6:58 z uwzględnieniem zajazdu do Bobrownik;
  2. Linia nr 1 - zmiana trasy na kursie z Otynia do Nowej Soli polegająca na wydłużeniu kursu do Bobrownik (odjazd z Bobrownik o godz. 11:41) oraz na kursie z Nowej Soli do Otynia polegająca na wydłużeniu kursu do Bobrownik (odjazd z Nowej Soli o godz. 18:02) - w niedziele i święta;
  3. Linia nr 15 - utworzenie kursu z Czasławia do Nowej Soli o godz. 12:45 oraz z Nowej Soli do Czasławia o godz. 18:00 - w niedziele i święta;
  4. Linia nr 51 - utworzenie kursu z Bobrownik do Nowej Soli rozpoczynającego się o godz. 8:20 - w dni nauki szkolnej;
  5. Linia nr 51 - utworzenie kursu z Otynia do Bobrownik rozpoczynającego się o godz. 7:55 - w dni nauki szkolnej.

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość