Sesje Rady Miejskiej

IV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

  • 07-01-2019

IV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Otyń

 
Serdecznie zapraszam na obrady IV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023
związanej z zakończeniem obchodów odzyskania przez miejscowość Otyń praw miejskich,
która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad IV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
  3. Podsumowanie roku wydarzeń i uroczystości związanych z odzyskaniem przez miejscowość Otyń praw miejskich – Wystąpienie Burmistrza Otynia.
  4. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej Otyń.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Umieszczenie pamiątek w kapsule czasu – zamknięcie kapsuły czasu.
  7. Zamknięcie IV Uroczystej Rady Rady Miejskiej Otyń.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
/-/ Aneta Smolicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją