Sesje Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

  • 27-09-2018

LVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r.  poz. 994 ze zm.)
zwołuję  LVI nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej Otyń,
która odbędzie się w dniu 29 sierpnia  2018 r. o godz. 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 
  1. Otwarcie LVI  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń  i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LVI  nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
  3. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Otyń na lata 2017-2023
  4. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na organizację XXVII Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP.
  5. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały Nr LV.33.2018  Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego z częścią gospodarczą, położonego w miejscowości  Konradowo gmina Otyń stanowiącego własność Gminy Otyń
  6. Zamknięcie LVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją