PRZEDSZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020 Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  • 31-01-2019
  • Autor: Jarosław Bartkowski
Burmistrz Otynia informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Otyń w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 
- Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.15.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina
 
 
- uchwała Nr XXXVII.26.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
- uchwała Nr XXXVII.27.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
- uchwała Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym jest Gmina
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki