Pozostałe aktualności

Budżet 2021: rekordowy, ambitny, realny i odważny

  • 17-12-2020
  • Autor: Artur Lawrenc
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Otyń przyjęto Uchwałę Budżetową na rok 2021, która zakłada rekordowe w historii Gminy Otyń wydatki na poziomie ponad 53 mln zł. W przyszłym roku planuje się zrealizować inwestycje za blisko 20 mln zł!
 
Dochody w kwocie 47,5 mln zł, a wydatki na poziomie 53,3 mln zł, w tym 19,9 mln na same tylko inwestycje. To najważniejsze cyfry, które znajdują się w głosowanej dziś podczas Sesji Rady Miejskiej Otyń Uchwały Budżetowej na rok 2021.
 
Zanim jednak Przewodnicząca Aneta Smolicz otworzyła obrady miało miejsce kilka miłych akcentów. Goszcząca na sesji Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego Wioleta Haręźlak wręczyła Sekretarz Gminy Otyń Halinie Malczewskiej odznakę Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego, którą przyznano jej w listopadzie.
 
Po gratulacjach i życzeniach świątecznych od Pani W. Haręźlak głos zabrała również Radna Sejmiku Beata Kulczycka, która także wyraziła swoje uznanie dla pracy Pani Sekretarz. Z kolei Radnej B. Kulczyckiej wręczono bukiet kwiatów za jej namacalne wsparcie i pomoc w wielu sprawach ważnych dla naszej Gminy i jej mieszkańców.
 
Następnie dwie osoby zostały uhonorowane medalami z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020. Nagrody Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego otrzymali: Ryszard Guz, Sołtys Czasławia, który swoją funkcję pełni już 42. rok (to najstarszy tego rodzaju staż w województwie) oraz ponownie Sekretarz Gminy Otyń Halina Malczewska, która w listopadzie obchodziła jubileusz 20-lecia pracy na swoim stanowisku.
 
Uchwała budżetowa została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, 1 przeciw i 2 głosy wstrzymujące.
 
- Ten budżet możemy określić w czterech słowach. Rekordowy. Ambitny. Realny. Odważny. To budżet rekordowy, bo po raz pierwszy w historii otyńskiego samorządu przekroczymy próg 50 milionów złotych. To budżet ambitny, ponieważ kilkanaście milionów złotych przeznaczamy na inwestycje. Na budowę dróg, chodników, oświetlenia. A przy tym trzymamy się zasady, do której od początku przekonywałam: realizujemy te inwestycje, na które możemy pozyskać pieniądze Unii Europejskiej czy z budżetu państwa. To budżet realny, bo zaplanowaliśmy takie przedsięwzięcia, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy oczekują lepszych dróg, chodników, lepszego oświetlenia. Owszem, nie wszystko można zrobić tu i teraz. Ale krok po kroku, konsekwentnie, realizujemy wizję Gminy jako dobrego miejsca do życia – komentowała po głosowaniu Burmistrz Barbara Wróblewska.
 
- To w końcu budżet odważny, bo zakładamy, że w czasach pandemii, kiedy to maleją wpływy samorządów, uda się zrealizować wszystkie plany. Będzie trudno, ale jestem przekonana, że z tak ambitnym zespołem pracowników budżet zostanie zrealizowany w całości – podsumowała Pani Burmistrz.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją