Pozostałe aktualności

Sekretarz Gminy Halina Malczewska z Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego!

  • 24-11-2020
  • Autor: Artur Lawrenc
Dokładnie 15 listopada przypadała 20. rocznica pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Pani Haliny Malczewskiej. Z myślą o tej dacie Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska wnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o przyznanie Pani Sekretarz Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.
 
Po wielu tygodniach niecierpliwego oczekiwania dobre wiadomości napłynęły wczoraj. Podczas XXV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego podjęto uchwałę, na mocy której przyznano to wyjątkowe wyróżnienie m.in. właśnie Pani Sekretarz Halinie Malczewskiej.
 
- Gratuluję w imieniu zespołu pracującego w Urzędzie, jak i mieszkańców Gminy. Nie jest to łatwa misja, dlatego bardzo dziękujemy za ogromny wkład pracy, który w pewnym momencie musiał zostać doceniony – mówiła dziś podczas przekazania tej informacji Burmistrz B. Wróblewska.
- Wiesz o tej Gminie wszystko. Masz ogromne doświadczenie i wiedzę. W Urzędzie przeszłaś przez każdy wydział, dzięki czemu świetnie się uzupełniamy – dodała Pani Burmistrz.

 
- Jest mi niezmiernie miło, że Pani Burmistrz mnie doceniła. Takie wyróżnienie nawet przez myśl mi nie przeszło. Dziękuję też pracownikom, wśród których są i tacy, z którymi pracuję od początku. To też dzięki wam pracuje mi się w Urzędzie bardzo dobrze. Jest to służba, którą trzeba lubić, choć jest trudna i wymaga poświęceń – mówiła Sekretarz Halina Malczewska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją