Pozostałe aktualności

Rada Miejska Otyń podjęła uchwałę, która pomoże przedsiębiorcom

  • 08-04-2020
  • Autor: Artur Lawrenc
W Urzędzie Miejskim w Otyniu obyła się dziś nadzwyczajna sesja, podczas której radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu przez epidemię
 
Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jest to pomoc przygotowana w ramach programu pomocowego dla przedsiębiorców z terenu Gminy Otyń.
 
W obu przypadkach decyzje będą wydawane na pisemny wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o zakresie wykonywanej działalności oraz wielkości uzyskanych przychodów, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz inne dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej. Wzory zarówno wniosku jak i załączników można pobrać w zakładce Wnioski o ulgi
 
W myśl przegłosowanej uchwały pogorszenie płynności finansowej rozumiane jest jako zmniejszenie przychodów przedsiębiorcy w marcu 2020 o nie mniej niż 25 proc. w stosunku do lutego 2020.
 
- Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w myśl przyjętych kryteriów, natomiast będziemy robić wszystko, żeby pomóc jak największej grupie osób w naszej gminie, bo sytuacja jest wyjątkowa – mówiła na sesji Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją