Pozostałe aktualności

Informacja Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość w kontekście sytuacji wywołanej epidemią

  • 06-04-2020
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość informuje, że w związku z sytuacją dot. koronawirusa i zamknięciem bądź znacznym ograniczeniem działalności podmiotów - w przypadku konieczności zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. zmniejszenia pojemności pojemników bądź wyzerowania opłaty za odpady komunalne) w związku z niewytwarzaniem odpadów na nieruchomości, należy składać nowe deklaracje na początku miesiąca, by zmiany były wprowadzone w danym miesiącu.
Więcej informacji na stronie internetowej związku:
http://eko-przyszlosc.pl/informacja-dot-koronawirusa/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją